Synnøve Marie Kårstad si gravferd

Sjølv gudane var triste på torsdag 3. februar 2022, på Synnøve Marie Kårstad si gravferd, for det regna mykje og var eit trist vêr. Men sjølv om det var ein trist og tung dag, så var det ei vakker markering inne i kyrkja, der familie, vener og sambygdingar tok farvel med Synnøve.

Klikk deg inn her https://kaarstad.com/gravferd-til-synnove-marie-karstad/ dersom du ønskjer å sjå på nokre av innslaga frå gravferda.