Sensasjonen Mette

Mette smiler breitt, men ler også litt av meg når eg fortel ho kor vakker ho er. Som vanleg synes ho at eg overdriv litt, men det var før det. For no er det dokumentert, frå det store utland til og med, og då MÅ det jo vera sant!!!

Les denne artikkelen og du skjønar at eg overdriv ikkje det minste når eg finn fram superlativa for å beskriva Mette.

Artikkelen er jo sjølvsagt heilt ekte, men eg kan jo ikkje vita heilt sikkert om forfattaren brukar psevdonym då 😉